Een mooi, leuk en kort artikel uit MT.nl waar SAZAS gebruik maakt van risicomanagement in haar snelle verzelfstandiging.

De kern van de businesscase was de continuïteit borgen zonder dat klanten hiervan iets merken. Van Brussel: “We hebben alle risico’s in kaart gebracht en bij elk daarvan terugvalscenario’s opgesteld.”

NB Speciaal voor jou een cadeau: gratis 10 tips hoe je zakelijk de regie weer in handen krijgt.